Het diplomazwemmen van 16 juni 2007.

Na vele maanden van hard oefenen, was het zo vlak voor de zomer vakantie weer eens tijd voor diplomazwemmen.
In 2 blokken van elk 1 uur werden eerst de zwemvaardigheid 1, 2 en 3 examens en daarna de diploma A, B en C examens afgenomen.
Sommige kinderen waren best een beetje gespannen, maar iedereen had er wel veel zin in.
Behalve de 6 examinatoren was dit keer ook Dhr. Reniers van de NRZ aanwezig om eens te komen kijken hoe goed iedereen al kan zwemmen en hoe goed de instructeurs het jullie allemaal hebben aangeleerd.
In de loop van de ochtend werd het ook steeds drukker op de tribune, want hele families met filmcamera en fototoestellen kwamen kijken naar hoe jullie het allemaal deden.
Natuurlijk deed iedereen goed zijn best, de examinatoren en Dhr. Reniers waren immers dik tevreden, en iedereen slaagde voor zijn of haar diploma.
Kortom het was een geslaagde ochtend en hopelijk zie ik iedereen na de vakantie weer lekker uitgerust terug om te beginnen met het oefenen voor het volgende diploma.

Rest mij om alle instructeurs te bedanken voor hun (vrijwillige) inzet om jullie zover te krijgen. Ook dank aan de examinatoren en alle anderen die bij de examen ochtend hebben meegeholpen.

© Jack Hendriks

Ga voor een overzicht van de geslaagden naar de pagina recreatief: geslaagden!