Zwemlessen bij HZV Lutra

Licentie Zwem-ABC

Algemeen

Tijdens de zwemlessen worden de kinderen met plezier vertrouwd gemaakt met water en leren ze zwemmen met als einddoel het behalen van de zwemdiploma's van het nationale Zwem-ABC.

Kinderen vanaf 4 jaar oud kunnen starten met de zwemlessen. De lestijden zijn op zaterdagochtend van 10:05-10:45, 10:45-11:25 of 11:25-12:05 uur, Uw kind zwemt dus 1x/week 40 minuten.
De kosten van de zwemlessen zijn 36,50 Euro/kwartaal (dit is de contributie voor lidmaatschap van de verreniging).
Aanmelding voor de zwemlessen gaat via het invullen van een inschrijfformulier, wat kan worden ingeleverd op zaterdag ochtend of kan worden opgestuurd per post / email naar de ledenadministratie. (klik hier om het formulier te openen).

Na ontvangst en verwerking van het formulier krijgt U per email een ontvangstbevestiging van de inschrijving.
Houdt wel rekening met een wachtlijst, omdat er veel belangstelling is er een wachtlijst van meerdere maanden en kan Uw kind niet meteen starten.

Ook kunnen kinderen al kunnen zwemmen en een eerste diploma hebben en nu het zwemmen weer willen oppakken zich aanmelden. Zij kunnen na overleg met de coordinator (via de email hieronder) op een proefles komen en vaak direct instromen op het gewenste niveau.

Als er nog vragen zijn dan kunt U een email met Uw naam, telefoonnummer en vragen sturen naar lutracrez@gmail.com.. U krijgt dan zo snel mogelijk reactie.


Lesmethode

De eerste zwemlessen zijn in het instructiebad. Dit bad is opgedeeld in 5 badjes/niveaus met oplopende diepte:
  • In badje 1 worden de kinderen watervrij gemaakt. Hier is het belangrijkste dat ze met de ogen open onderwater durven en dat ze op de rug durven te gaan liggen.
  • In badje 2 wordt het drijven aangeleerd. Dit betekent dat ze zelfstandig als een plank in het water kunnen liggen op zowel de buik als de rug.
  • In badje 3 worden de beenslagen aangeleerd van de schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl.
  • In badje 4 wordt de schoolslagarmslag aangeleerd en het begin van de combinatie met de benen. Ook wordt hier een begin gemaakt met de borstcrawl- en rugcrawlarmslag in combinatie met de benen.
  • In badje 5 wordt de combinatie van de schoolslag met goed uitdrijven geoefend en wordt er een begin gemaakt met de kopsprong en watertrappen. Ook wordt aan de conditie gewerkt.

Na badje 5 wordt er verder gegaan in het 25 meter bad voor de laatste oefeningen, het uitbouwen van de conditie, voordat Uw kind afzwemt voor het A-diploma.


Meekijken

In het instructie bad kunt U bij halen en brengen enkele minuten van een afstandje meekijken. Daarnaast zijn er ongeveer elke 3 maanden kijklessen. U kunt dan de hele les van dichtbij, aan de badrand, zien hoe uw kind het doet tijdens de zwemles en wat ze leren. (Tip: Neem op de dag van de kijkles eventueel badslippers, overschoentjes en een extra handdoek mee).

De lessen voor diploma's ABC worden gegeven in het 25 meter bad. Hier kunt U de hele les meekijken vanaf de tribune.


Vorderingenregistratie

De vorderingen per kind worden middels een (papieren) vorderingenregistratie bijgehouden. Wanneer uit deze blijkt dat Uw kind alle gestelde doelen van het badje beheerst wordt Uw kind doorgezet naar het volgende badje en krijgt het een overgangsdiploma.
U kunt te allen tijde de coördinator vragen stellen over de voortgang van Uw kind. Hij zal daarbij de vorderingenregistratie samen met U bekijken en waar nodig toelichten. Het overzetten van badje 5 naar het grote bad, de A-baan, wordt op z’n laatst 2 maanden voor het afzwemmen voor het A- diploma gedaan. Dan kan er nog gewend worden aan het grotere bad en nieuwe instructeurs en is er voldoende tijd om goed voorbereid op examen te gaan.


Sociale Veiligheid

Een zwemlessituatie dient een veilige plek te zijn voor de leerlingen, ouders, bezoekers en medewerkers. Om dit te kunnen realiseren heeft onze vereniging een beleid sociale veiligheid opgesteld. Onderdeel hiervan zijn de gedragsregels voor leden en vrijwilligers. Ook zijn alle vrijwilligers/medewerkers vanaf 16 jaar in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Tevens zijn er binnen de vereniging twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Deze kunt U benaderen als U vertrouwelijke kwesties wil bespreken. Kijk hier op de website voor de details van het beleid Sociale Veiligheid.


Vragen/Opmerkingen/Klachten

Als U vragen of opmerkingen heeft kunt U altijd de co÷rdinator aanspreken. Deze zal dan zo snel als mogelijk Uw vragen/opmerkingen beantwoorden. Dit is verreweg de snelste manier van communiceren. Indien nodig kunt U ook de meer formele klachtenprocedure volgen. De beschrijving van deze procedure en het formulier kunt U krijgen van de co÷rdinator of downloaden.